Proces kvality

  • Proces se týká všech projekčních a koordinačních prací od návrhu, vývoje, ověření až po vytvoření dokumentace projektu. Cílem této aktivity je snaha vytvářet projektový produkt tak, že jeho jednotlivé části budou mít odpovídající kvalitu, která umožňuje realizaci stavebního díla. Proces kvality byl navržen na základě zkušeností a byl zpracován pro dílčí projektové prvky. Tento proces je zde uváděn jako vzor pro postupy v dílčích projektech, jeho dodržování usnadní spolupráci jednotlivých subdodávek konkrétní zakázky.