Výtahové šachty venkovní

 • Proces zpracovaný, aktualizace 05/2017, VSQA ©
 • Venkovní výtahové šachty u fasády (návrh dle ČSN EN 80-21)
 • * Určení a zatřídění zakázky: zakázkové číslo, adresa umístění, určení objednatele díla, určení dodavatele technologie výtahu. Určení typu výtahu, počtu pater a nástupišť, průchodnost šachty (dveře na straně C), rozměry kabiny, dveří a šachty. Určit, jestli je šachta uložená na základový sokl, do prohlubně nebo na ocelový základový rám (podchozí šachta).
 • Stavební průzkum musí prověřit:
 • * Půdorysné rozměry a umístění výtahové šachty (umístění osy dveří, případně jiné geometrické souvislosti). Je zapotřebí uvažovat vnější rozměry, včetně zasklívacích profilů 30mm. Zaměřit zdvih výtahu přímo na stavbě. Ověřit horní přejezd výtahové šachty a ověřit požadavek technologie s možnostmi konstrukce stavby. Kontrolně zaměřit výškové úrovně stanic včetně nadpraží dveřních otvorů (pro případné naddveřní světlíky).
 • * U prohlubně prověřit její koncepční řešení a umístění. Stanovení přibližných vnějších rozměrů železobetonového dojezdu šachty včetně tloušťky stěn (cca 200-250mm). Stanovení potřebné rozměrové rezervy mezi OK šachty a betonovu konstrukcí dojezdu. Ověření požadavku na sokl (zvýšená obruba nad terénem). Ověření návaznosti detailu mezi OK šachtou a žb. dojezdem. Upozornění na požadavek spádového betonu pod oplechováním, které přechází z OK šachty na betonový sokl.
 • * Kotevní body pro kotvení OK šachty. Prověřit místa možnosti kotvení, jejich pozice a hlavně materiálové řešení (cihla, beton, ocel atp.). V hlavě šachty ověřit možnosti kotvení (nebo navrhovaného kotvení v rámci nových půdních vestaveb atd.). Upozornit na požadavek přípravy pro kotvení šachty v hlavě šachty.
 • Technologie výtahu musí obsahovat:
 • * Geometrie šachty - vnitřní rozměry šachty, hloubka dojezdu, výška horního přejezdu (k rámu a pod háky), dopravní zdvih, výškové pozice jednotlivých stanic. Určení typu výtahu (dvojvodítkový, typ „batoh“ atd.). Počet osob a nosnost, rozměry dveří, kabiny. Typ výtahu (elektrický, hydraulický).
 • * Stanovení předpokládaných rozměrů průřezů použitých v šachtě (nárožní sloupky, příčle, příčle pro kotvení dveří, uzavírací rám).
 • * Kotvení vodítek na vodorovné příčle. Jejich základní vzdálenost a pozice povinných příčlí (první dolní, horní sestavy atd.). Správně okótované pozice vztažných příčlí (např. k výškové úrovni posledního podlaží). Požadavky na způsob kotvení (nic, lišta HM, závitové tyče na terčích) a jejich grafické znázornění pro výrobu.
 • * Kotvení dveří – pozice spodního a horního kotvení. Způsob řešení včetně typu kotvení (nic, lišta HM, závitové tyče na terčích). Musí být ověřen prostor pro dveřní práh a půdorysná pozice dveří vůči konstrukci OK šachty (předsazené nebo zapuštěné zárubně).
 • * Dveřní portály – jejich umístění a možnosti provedení.
 • * Pozice montážního zatížení (s určením velikosti působících sil). Požadavky na montážní háky nebo montážní nosníky. Půdorysné schéma pozice montážních háků či montážního zatížení.
 • * Určení zatěžovacích sil ve vodorovném směru na vodítka (Fx/Fy). Určení sil na dojezd výtahové šachty. Určení současnosti působení těchto sil.
 • * Určení použití mechanických zámků dveří s ohledem na bezpečnostní vzdálenost kabinových dveří 150mm.
 • Stavební součinnost s dodávkou šachty musí obsahovat:
 • * Požadavky na zasklení – určit typ zasklení vzhledem k prostředí a rozměrům jednotlivých skel (typy zasklení VSG 33.1, VSG 44.1, izolační dvojsklo VSG 33.1-ALU 12-FLOAT 4) a způsob přichycení skel (příchytky WL, do rámečku …). Dále určit jestli se jedná o sklo čiré nebo mléčné apod.
 • * Finální design – typ barvy dle RAL nebo jiné. Způsob řešení návaznosti fasády objektu na přilehlou stěnu výtahu. Požadavky na odvětrání šachty – horní a dolní žaluzie s termostatem nebo bez termostatu.
 • * Způsob zastřešení, směr spádu střechy, použité materiály.