Historické stavby

    V roce 2019 byla otevřena nová oblast projektování - statické projekční práce na historických stavbách. Ve spolupráci s akad.sochařem a restaurátorem Janem Bradnou , kameníky a restaurátory Tomášem Váňou a Martinem Tamchynou byla zahájena činnost na pilotním projektu opravy poškozeného románského portálu v kláštěře v Plasích včetně zajištění unikátního románského tympanonu a obnově Mariánského sloupu v Praze.

Oprava unikátního románského portálu v Plasích (okres Plzeň-sever)

    V rámci statické činnosti bylo provedeno statické zajištění unikátního tympanonu a portálu včetně přilehlých konstrukcí.

Obnova Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

    V rámci statické činnosti byl proveden statický výpočet stability sloupu a následné konzultace nad konstrukčním řešením stavby.

Oprava románského kostela v Záboří nad Labem

    V rámci statické činnosti bylo provedeno statické zajíštění porušených konstrukcí fary.

Oprava městských hradeb v Berouně

    V rámci statické činnosti bylo provedeno statické zajíštění v rámci opravy porušených hradeb.