Projekty a ověření konstrukcí stožárů a konstrukcí pro technologie GSM byly zpracovávány pro firmu Vodafone. Bylo zpracováno cca 800 stanic, většinou v rámci aktualizace konstrukcí pro nové technologie. V současné době je již vzájemná spolupráce ukončena.