Velkoměsto s tak rozsáhlou a původní výstavbou jako je Praha je úplným rájem rekonstrukcí objektů. Dnes probíhají rekonstrukce jak v centrální části města s vysokým podílem cihelných objektů pro bydlení nebo administrativu, tak v panelových sídlištích a dnes již i v oblastní satelitní výstavby na okraji nebo za hranicí města.

Projekty rekonstrukcí vyžadují osobní prohlídku objektu. Dle požadavků investora je stanovena reálnost a následně rozsah konstrukčních úprav. Projekční činnost je úzce koordinována s projektanty ostatních stavebních profesí.. V případě potřeby je možné zajistit geologický průzkum pozemku s ohledem na případné změny přitížení základové spáry objektu a dále i stavebně diagnostický průzkum všech typů vodorovných a svislých konstrukcí.