Půdní vestavby

    Projekční činnost je dnes prováděna hlavně pro významného investora půdních vestaveb. Konstrukční návrhy jsou řešeny jako celková rekonstrukce půdního prostoru v rámci vytvoření nového komplexního dispozičního řešení. Půdní vestavba tak tvoří vlastní konstrukční návrh osazený na původní budovu objektu. Konstrukce je laděna dle požadavků investora a díky dlouhodobé dobré spolupráci se stavební firmou jsou již odladěna veškerá základní konstrukční řešení pro jednotlivé detaily. Výsledkem je nadstandardní stavební řešení, které mnohdy klient ani neocení, neboť konstrukce je důmyslně ukryta jeho zraku. Projekty jsou zpracovávány pro stavební povolení, tak i pro provedení stavby. Součástí projektů jsou i úpravy prostor domovního objektu, včetně návrhu výtahové šachty. Projekčně je možné dle požadavku objednatele zpracovat studie konstrukce na jakýkoli půdní prostor.