Ve spolupráci s dodavatelskou firmou ocelových konstrukcí jsou zpracovávány projekty pro ocelové konstrukce výtahových šachet. Projekty jsou tvořeny v úrovni jak pro stavební povolení, tak v úrovni prováděcích projektů pro výrobu konstrukce. Projekt pro provedení stavby je tvořen technickou zprávou, statickým výpočtem, přehledným výkresem rozvržení konstrukce, detaily dílčího řešení konstrukce a výkazem materiálu.

V rámci posouzení byla vyvinuta vlastní metoda ověření ocelové konstrukce výtahové šachty pomocí dynamického výpočtu pro stanovení vlastních frekvencí konstrukce, který umožňuje optimalizovat návrh konstrukce již v úvodu návrhu. Projekty výtahových šachet jsou tvořeny na míru všem významným dodavatelům technologie výtahu.

V současnosti jsou běžně zpracovávány projekty pro technologie Schmitt+Sohn, Otis, Kone, Schindler, ThyssenKrupp, Vaněrka výtahy a další. Projekční činnost je doplněna osobním průzkumem objektů, ve kterých má být výtahová šachta realizována a pak na vyžádání i autorským dozorem v rámci realizace zakázek.