Výtahové šachty vnitřní

 • Proces zpracovaný, aktualizace 05/2017, VSQA ©
 • Vnitřní výtahové šachty v objektu (návrh dle ČSN EN 80-21)
 • * Určení a zatřídění zakázky: zakázkové číslo, adresa umístění, určení objednatele díla, určení dodavatele technologie výtahu. Určení typu výtahu, počtu pater a nástupišť, průchodnost šachty (dveře na straně C), rozměry kabiny, dveří a šachty. Určit, jestli je šachta uložená na základový sokl, do prohlubně nebo na ocelový základový rám (podchozí šachta).
 • Stavební průzkum musí prověřit:
 • * Půdorysné rozměry a umístění výtahové šachty ve světlíku nebo ve schodišti (svislost, průchozí geometrie, případně jiné geometrické souvislosti). Je zapotřebí uvažovat vnější rozměry šachty. Zaměřit zdvih výtahu přímo na stavbě. Ověřit horní přejezd výtahové šachty a ověřit požadavek technologie s možnostmi konstrukce stavby. Kontrolně zaměřit výškové úrovně stanic včetně tloušťky podest (pro případné naddveřní světlíky).
 • * U prohlubně prověřit její koncepční řešení a umístění. Stanovení přibližných vnitřních a vnějších rozměrů dojezdu šachty. Stanovení potřebné rozměrové rezervy mezi OK šachty a betonovu konstrukcí dojezdu.
 • * Kotevní body pro kotvení OK šachty. Prověřit místa možnosti kotvení, jejich pozice a hlavně materiálové řešení (cihla, beton, ocel atp.). V hlavě šachty ověřit možnosti kotvení (do stropu nebo do schodišťových stěn apod.). Upozornit případně na požadavek přípravy pro kotvení šachty v hlavě šachty.
 • Technologie výtahu musí obsahovat:
 • * Geometrie šachty - vnitřní rozměry šachty, hloubka dojezdu, výška horního přejezdu (k rámu a pod háky), dopravní zdvih, výškové pozice jednotlivých stanic. Určení typu výtahu (dvojvodítkový, typ „batoh“ atd.). Počet osob a nosnost, rozměry dveří, kabiny. Typ výtahu (elektrický, hydraulický).
 • * Stanovení předpokládaných rozměrů průřezů použitých v šachtě (nárožní sloupky, příčle, příčle pro kotvení dveří, uzavírací rám).
 • * Kotvení vodítek na vodorovné příčle. Jejich základní vzdálenost a pozice povinných příčlí (první dolní, horní sestavy atd.). Správně okótované pozice vztažných příčlí (např. k výškové úrovni posledního podlaží). Požadavky na způsob kotvení (nic, lišta HM, závitové tyče na terčích) a jejich grafické znázornění pro výrobu.
 • * Kotvení dveří – pozice spodního a horního kotvení. Způsob řešení včetně typu kotvení (nic, lišta HM, závitové tyče na terčích). Musí být ověřen prostor pro dveřní práh a půdorysná pozice dveří vůči konstrukci OK šachty (předsazené nebo zapuštěné zárubně).
 • * Dveřní portály – jejich umístění a možnosti provedení.
 • * Pozice montážního zatížení (s určením velikosti působících sil). Požadavky na montážní háky nebo montážní nosníky. Půdorysné schéma pozice montážních háků či montážního zatížení.
 • * Určení zatěžovacích sil ve vodorovném směru na vodítka (Fx/Fy). Určení sil na dojezd výtahové šachty. Určení současnosti působení těchto sil.
 • * Určení použití mechanických zámků dveří s ohledem na bezpečnostní vzdálenost kabinových dveří 150mm.
 • Stavební součinnost s dodávkou šachty musí obsahovat:
 • * Požadavky na zasklení – určit typ zasklení vzhledem k prostředí a rozměrům jednotlivých skel (typy zasklení VSG 33.1, VSG 44.1) a způsob přichycení skel (příchytky WL, do rámečku …). Dále určit, jestli se jedná o sklo čiré nebo mléčné, SDK, apod.
 • * Finální design – typ barvy dle RAL nebo jiné. Požadavky na odvětrání šachty přirozené, pod stropem, atd.